Dharma

Dharma

duchovní význam

Dharma je jeden z cílů života. Je to zákon, který říká, že máme přijmout to, co je nám určeno, svůj úkol. Každý máme ve svém životě nějakou funkci, kterou bychom měli plnit co nejlépe. Pokud to budeme všichni dělat, stane se z nás spokojená a dobře fungující společnost.

Buddha hlásal vesmírný zákon věčně proměnlivého existenčního procesu a v tomto významu překládáme dharmu jako učení, nauku, systém. Jelikož dharma je pravou naukou a nepostihuje pouze zákon sám, nýbrž i to, co je jeho podkladem a co v sobě také zahrnuje, mohli bychom interpretovat dharmu jako pravdu nebo spravedlnost.

Dharma existuje objektivně, nezávisle na lidské vůli či chtění. Proto buddhismus není nijak závislý na víře, jak ji chápe např. křesťanství. Buddha dharmu různým způsobem vysvětloval, nikdy však necítil potřebu jí zdůvodňovat nebo dokazovat. Ten, kdo dosáhl cíle a sám nazíral pravdu, nepotřeboval již důkazů.

Problémem ovšem je, že ne každý svoji dharmu zná, což je první předpoklad k tomu, abychom ji mohli začít plnit. Často se stavíme do rolí, které nám nepřísluší. Nejsme pak spokojení ani my, ani naše okolí. Základním problémem v této věci jsou různé společenské normy, zvyky, ale také reklamy. Vše, co nám říká, jací bychom měli být a nutí nás k přetvářce a falši. To nás odvádí od naší podstaty, od nalezení naší vlastní dharmy.

Přijetím dharmy dosáhneme svobody a klidu, vyčerpáme karmu a můžeme se vysvobodit z koloběhu životů.

Tato stránka potřebuje novější webový prohlížeč.

Prosím, aktualizujte jej!