Ekoton

Ekoton

Natura

Ekoton je přechod mezi dvěma či více rozdílnými společenstvy – ekosystémy. Ekotony jsou zóny střetu, napětí, kompetice, prolínání a spojení. Obraz symbolizuje odloučení lidské civilizace od přírody a opětovné hledání cesty k ní.

Všechny kultury světa od dob písemných záznamů vnímali člověka jako součást přírody, planety Země a celého vesmíru, jako součást většího celku. Stáli s pokorou v úžasu před jedinečností přírody a podle toho také jednali. Se vznikem civilizace, náboženství a systémů ustupovala příroda čím dál více do pozadí a materiální názor a věda většinu vztahů a podobností člověka s přírodou „úspěšně“ vyvrátila.

S rostoucím odloučením se od přírody vzniká v lidech čím dál větší niterní potřeba po návratu do jejího lůna. K tomu, abychom se do ni mohli navrátit, ovšem musíme překročit ekoton – hranici oddělující přírodu a náš systém. Tato hranice přitom může být pouze komfortní zónou v naší mysli, kterou nedokážeme či nechceme překročit.

Tato stránka potřebuje novější webový prohlížeč.

Prosím, aktualizujte jej!