Mimikry

Mimikry

symbolický význam lišky

Liška jako zvířecí průvodce má hodně jemných, ale mocných charakteristik. Je mistrem maskování. Je doma pod rouškou tmy a je přirozeně neviditelná v lesích. Z této maskované pozice může pozorovat, aniž by byla sama viděna a odtud plyne její reputace moudrosti a mazanosti. Liška otevírá dveře do spirituálních sfér. Toulá se mezi naším hmotným světem a jemnějšími rovinami, nevidí mezi nimi žádnou zřetelnou hranici.

Sílu lišky lze uplatnit v momentech, kdy nás příliš mnoho logického uvažování vede k pocitu stagnace v životě. Když potřebujeme tvůrčí inspiraci nebo magickou transformaci. Pozorovací schopnost lišky nás vede k lepšímu porozumění situací, a to zejména takových, které zahrnují silné emoce a je potřeba je vnímat plným vědomím.

Liška nám také připomíná, že někdy musíme využít všech možných prostředků, abychom dosáhli svých cílů. V některých případech to znamená i zvolení neortodoxních metod, neboť někdy i účel světí prostředky.

Tato stránka potřebuje novější webový prohlížeč.

Prosím, aktualizujte jej!