Předzvěst

„Tos řek jistě na znamení, že se chystáš k rozloučení,
táhni zpátky do bouře a do podsvětí, satane! –
nenech mi tu, starý lháři, ani pírka na polštáři,
neruš pokoj mého stáří, opusť sochu, havrane!
Vyndej zobák z mého srdce, opusť sochu, havrane!“
Havran dí: „Už víckrát ne.“

úryvek z básně Havran
Edgar Alan Poe

Málokteré zvíře má tak výraznou symboliku, jako ponurý havran. Havran byl odjakživa vnímán jako vyslancem smrti, předzvěstí něčeho zlého.

V germánské mytologii byli havrani průvodci nejvyššího boha vědění a magie Ódina, kterému nosili zprávy z celého světa. Havrani jsou nesmírně inteligentní zvířata, dokáží napodobovat zvuky ostatních zvířat a lidská slova a sdělovat si navzájem, kde se ukrývá potrava. Havran je tedy v prvé řadě symbolem mysli, vědění a inteligence.

V legendách severoamerických Indiánů jsou havrani hrdinové, kteří pomáhají lidstvu. Pro některé kmeny byl havran nositelem světla, který se vynořuje z prapůvodní temnoty při stvoření světa. Havran je také znám jako strážce tajemství a duchovní učitel.

Havran k nám přilétá s rozšířeným vědomím a hlubší porozuměním. Pomáhá nám proniknout srdce druhých lidí a zakoušet jejich pocity. Ukazuje nám výzvu, abychom se začali transformovat na bytosti více světů a vypudili jsme svoje vnitřní démony.

Pokud se ukáže havran jako znamení, přináší s sebou předzvěst, že ve vzduchu visí magie. Něco se chystá. Všímejte si svých snů, zejména těch hlubokých a barevných.

Tato stránka potřebuje novější webový prohlížeč.

Prosím, aktualizujte jej!